English Nederlands   facebook

 

 


 

Een kerkelijke gemeenschap

Liturgie, gebed en het sacramentele leven staan voor ons heel centraal. Ook de verbondenheid met de universele én de plaatselijke kerk vinden we essentieel.

Een 'beweging'

We willen een open gemeenschap zijn, die onderweg blijft; maar ook een gemeenschap die ruimte schept om 'bewogen' te worden. We vertrouwen erop dat God in ons gebed en liturgisch leven kan binnenbreken en hopen dat wijzelf en anderen zo geworteld raken in de liefde van Christus, om van daaruit te kunnen leven.

Een gastvrije gemeenschap

Door op zo'n manier kerk te zijn, hopen we dienstbaar te zijn aan anderen. We verbinden er ons van harte toe om al wie op onze weg komt, te verwelkomen en de ruimte te geven om zichzelf te zijn. We streven naar een open en vriendschappelijke relatie met groepen en organisaties die we ontmoeten, christelijk of anders-denkend, door actief uit te kijken naar hoe we in elkaars leven kunnen bijdragen.

 

Eerste pijler: bidden en vieren

Tweede pijler: gemeenschap vormen