English Nederlands   facebook

 

 

 

 

Ons fundament

Laten we beginnen met een boude uitspraak. We geloven dat we de grootst denkbare liefde op het spoor zijn gekomen. Ze heeft ons verrast en geraakt en laat ons niet meer los. Ons leven werd zo een avontuur van ontdekken wie de bron van die onvermoede werkelijkheid is. We werden meegesleept op nieuwe wegen. Jezus van Nazareth, die we 'Christus' noemen, leerde ons God zien als een Vader en beloofde ons de Geest om ons van binnen uit te leiden. Bij deze drie - Vader, Zoon en Geest - willen we thuiskomen en de paradoxen van het diepste geluk leren leven: "verliezen om te vinden", "ontvangen door te geven", "leven door te sterven"...

De pijlers van onze geloofsgemeenschap

In de traditionele pijlers ‘cultus’ (liturgie), ‘communio’ (gemeenschap) en ‘caritas’ (dienstbaarheid) vonden we de geschikte bouwstenen voor onze beweging. De manier waarop Augustinus deze pijlers invulde, vormt onze leidraad. Centraal daarin staat vriendschap met God, groeiend door gebed en liturgie en fundamenteel voor onderlinge vriendschap. 

Eerste pijler: bidden en vieren

Tweede pijler: gemeenschap vormen

Derde pijler: dienstbaar leven