English Nederlands   facebook

Wie zijn wij

Onze gemeenschap is ontstaan vanuit een verlangen naar een zo rijk mogelijk leven vanuit geloof. Doorheen de jaren groeide dit uit tot een 'liturgisch gemeenschapsleven', geworteld in de katholieke kerk. In mei 2015 vonden we onze thuis in de abdij van Bethlehem in Bonheiden, die we sinds de zomer samen bewonen met de zusters benedictinessen.